THE COLLECTIVE

The Collective is een onafhankelijk bureau voor advies over en organisatie van ICT. Vanuit een heldere visie en puur ondernemerschap werken we op het snijvlak tussen Business en ICT. Ons focus ligt hierbij op de inrichting, sourcing en strategische toepassing van ICT.

Onze aanpak is specifiek en afgestemd op onze opdrachten. Hierbij hebben we oog voor de balans tussen “de cultuur en volwassenheid van de organisatie” en de complexiteit van de opdracht. Daarop sluiten we, als onderdeel van onze aanpak, aan met bestaande methoden en technieken maar passen die “op maat” toe.

The Collective staat op een energiek team van ervaren en ondernemende adviseurs en veranderaars.